Welkom

Ik ben Edith van Huijkelom. Gezondheidszorgpsycholoog (BIG 99050635225) en Kinder- en Jeugdpsycholoog (N.I.P.)

Mijn praktijk is gevestigd in Oisterwijk op de Nassaulaan 15. Voor direct contact klik HIER

Na mijn studie Ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heb ik gekozen voor een loopbaan bij een onderwijsadviesdienst achtereenvolgens in Helmond en tot op heden (parttime) in Tilburg. Hierdoor heb ik de kans gecreëerd theorie te koppelen aan de praktijk waar het gaat om onderzoeken en begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen, het trainen en coachen van individuele leerkrachten, schoolteams en directies.

Ook vervul ik in deze functie regelmatig de rol van mediator in conflictsituaties binnen schoolorganisaties en tussen ouders en school. Dit alles vanuit de visie dat een optimale ontwikkelweg voor kinderen en jeugdigen ons gedeelde doel is.

Wat biedt de praktijk?

Ik ben er voor kinderen, jeugd, hun ouders en school. U kunt met allerlei vragen bij de praktijk terecht, zoals:

 • Vermoedens (hoog) begaafdheid en vragen en zorgen over de begeleiding;
 • Moeite met slapen.
 • Lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke (medische) oorzaak te vinden is.
 • Angsten: zoals faalangst, verlegenheid.
 • Leer- en studieproblemen (dyslexie, ADD).
 • Gedragsproblemen.
 • Zorgen en twijfels over de opvoeding.

In mijn praktijk richt ik me op

 • Diagnostisch onderzoek bij leer- en gedragsproblemen, en voor onderzoek naar meer – en hoogbegaafdheid.
 • Oplossingsgerichte therapie bij kind en jeugd. De methode houdt in dat de nadruk vooral ligt op het hoe van een oplossing, en veel minder op het waarom van de problemen. Bij elk probleem dat wordt ingebracht, gaan we uit van de kracht en de inventiviteit van zowel de ouders, leraren als de kinderen om tot oplossingen en handreikingen te komen. De therapie is kortdurend van aard, doorgaans 5 tot 10 consulten.
 • Sociale vaardigheidstraining.
 • Faalangsttraining.
 • EMDR (een bewezen effectieve therapie bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

Kwalificaties

Edith van Huijkelom is lid van:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Ze is wettelijk BIG geregistreerd als GZ-psycholoog (inschrijfnummer 99050635225) en is registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd (NIP-00008463).

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is op 21-11-2016 aangeboden aan het ggzkwaliteitsstatuut.nl. Op basis van de uitgevoerde toets is gebleken dat het statuut is goedgekeurd. U kunt HIER het kwaliteitsstatuut downloaden.

De afgelopen jaren zijn er vele klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd met een gemiddelde score van 8,23 !