Tarieven

Op de site www.invoeringbasisggz.nl kunt u informatie vinden over de GGZ

1. Generalistische Basis GGZ

1.1 Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Als er sprake is van een DSM-stoornis dan geeft de gemeente een beschikking af en zijn er voor u geen bijkomende kosten. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder). Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middelmatig of een Behandeling Intensief. Als er sprake is van blijvende problematiek komt u terecht in de Behandeling Chronisch, dit geldt alleen als psychiatrische ondersteuning is geïndiceerd.

De zorgverzekeraar vergoedt enkel nog zorg aan kinderen en jeugdigen vanuit de aanvullende verzekering, dit geldt bv. voor vaktherapie.

Vooralsnog volgt de gemeente het beleid van de zorgverzekeraars, dit betekent dat bepaalde zorg niet door de gemeente wordt bekostigd.

Niet vergoed wordt:
1. diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-IV/V diagnose
2. psychologische onderzoeken
3. intelligentieonderzoeken
4. verschillende testen
5. diverse trainingen (de Cogmed wordt alleen voor VGZverzekerden in 2015 vergoed)
6. onderzoek en behandelingen voor dyslexie als er geen sprake is van ernstige dyslexie
7. onderwijskundige problematiek
8. de behandeling van aanpassingsstoornissen
9. psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen

Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

1.2 Volwassenen

De behandeling van psychische stoornissen door mij als vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en daarbij van de door mij afgesloten contracten met zorgverzekeraars. Met de meest zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. Vergoedingen gelden niet voor :

1.  diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-IV/V diagnose
2.  psychologische onderzoeken
3.  intelligentieonderzoeken
4.  verschillende testen
5.  diverse trainingen
6.  onderzoek en behandelingen voor dyslexie
7.  onderwijskundige problematiek
8.  hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek
9.  de behandeling van aanpassingsstoornissen
10. psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen
11. langdurige behandelingen.
12. Psychoanalyse
13. andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes.

Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

2. Specialistische GGZ

2.1 Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Als er sprake is van een DSM-stoornis dan geeft de gemeente een beschikking af en zijn er voor u geen bijkomende kosten. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder).

Vooralsnog volgt de gemeente het beleid van de zorgverzekeraars, dit betekent dat bepaalde zorg niet door de gemeente wordt bekostigd.

Niet vergoed wordt:

1. diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-IV/V diagnose
2. psychologische onderzoeken
3. intelligentieonderzoeken
4. verschillende testen
5. diverse trainingen (de Cogmed wordt alleen voor VGZverzekerden in 2015 vergoed)
6. onderzoek en behandelingen voor dyslexie als er geen sprake is van ernstige dyslexie
7. onderwijskundige problematiek
8. de behandeling van aanpassingsstoornissen
9. psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen

Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

2.2 Volwassenen.

Deze verwijs ik door naar de praktijk van www.psychologenpraktijkfrumau.nl

3. Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden kunt u (HIER) inzien.

4. Particulieren of diagnostiek of behandeling die niet onder de verzekering valt.

Het tarief is per 1 januari 2016: €90,- per sessie van drie kwartier. Als een gesprek langer duurt wordt het bedrag hoger. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Bij no show: niet gekomen of meer dan 24 uur voor de afspraak afgebeld een tarief wordt gerekend van €75-.

Verrichtingen   Kosten in €
1 Consult van 45 min 90,00
1 Consult van 30 min 60,00
1 Consult van 60 min (systeem gesprek gezin/ouders) 120,00
Aanpassing verklaringen leerstoornis 42,50
Cogmed Werkgeheugentraining 795,00
Onderzoeksmogelijkheden
Prijs is afhankelijk van vraagstelling en tijdsinvestering
Intelligentieonderzoek
(inclusief voorbespreking, rapportage en nabespreking)
Vanaf 650,00
Intelligentieonderzoek
(zonder intake en adviesgesprek)
390,00
Sociaal-emotioneel onderzoek
(inclusief voorbespreking, rapportage en nabespreking)
Vanaf 550,00
Uitgebreid psychologisch onderzoek
(inclusief voorbespreking, rapportage en nabespreking)
Vanaf 1250,00
Onderzoek dyslexie  basisonderwijs
(inclusief voorbespreking, rapportage en nabespreking)
750,00
Deelonderzoek dyslexie (duur ca 1½ uur)
(inclusief rapportage en nabespreking)
360,00
Deelonderzoek dyscalculie
(inclusief rapportage en nabespreking)
550,00
Uitgebreid onderzoek voor schooladvies
(inclusief voorbespreking, rapportage en nabespreking)
ca. 950,00
Observatie / consultatie school
(inclusief rapportage en adviesgesprek)
Vanaf  270,00