Diagnostiek

Onderzoek wordt gedaan om zo objectief mogelijk te kijken naar de klachten, persoonlijkheid, capaciteiten en mogelijke oorzaken voor problematiek. Mogelijke vormen van onderzoek: 

  • Meting ontwikkelingsvoorsprong kleuters
  • Intelligentie/capaciteitenonderzoek (vanaf 6 jaar)
  • Executieve functies onderzoek / Aandachtsonderzoek
  • Onderzoek naar de sociale ontwikkeling
  • Emotionele intelligentie onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Dyslexie of ander leerstoornisonderzoek (vanaf medio groep 4)
  • (School) Observatie

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvragen en de leeftijd van de onderzochte persoon. Een kort onderzoek duurt anderhalf uur en een uitgebreid onderzoek beslaat 3 tot 6 uur.