Therapiemethoden

Bij het inzetten van de methodieken wordt gelet op de aard van de problematiek en de doelen die we samen willen bereiken. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zogenoemde evidence based methodieken, met andere woorden methodieken die door middel van onderzoek bewezen doeltreffend en doelmatig zijn.

In mijn praktijk zullen dat vooral de oplossingsgerichte therapie en de cognitieve gedragstherapie zijn. Hieronder volgt een korte omschrijving.

Oplossingsgerichte therapie

Deze methode houdt in dat de nadruk vooral ligt op het hoe van een oplossing en veel minder op het waarom van de problemen. Bij elk probleem dat wordt ingebracht, gaan we uit van de kracht en de inventiviteit van zowel de kinderen, jongeren als de ouders, leerkrachten om tot oplossingen en handreikingen te komen.

De gesprekken zijn cliëntbepaald: wat wil je graag veranderen? Wat zou voor jou het verschil maken? Wanneer is het probleem er niet of minder? Wat heb je in ons gesprek vandaag vooral geleerd?

 praten over problemen creëert problemen

praten over oplossingen creëert oplossingen

Steven de Shazer

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren en om te buigen naar meer positieve, helpende gedachtes, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen gaan we ontdekken hoe de ‘foute’, niet-helpende denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen bij mij in de praktijk, in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe, meer helpende gedachten en een positiever gevoel en gedrag