Aanmelden

U kunt zich zowel telefonisch als via de mail bij ons aanmelden (klik HIER). Om een behandeling te starten heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig en/of een beschikking van de gemeente. De verwijsbrief van de huisarts is doorgaans gelijk aan de beschikking van de gemeente. Een huisarts mag een verwijzing afgeven naar alle vormen van jeugdhulp. Enkele gemeentes stellen als voorwaarde dat er eerst een beschikking door hen is afgegeven voordat er met een zorgtraject gestart kan worden. Ook kunt u in plaats van een verwijsbrief van de huisarts zelf een beschikking aanvragen bij Bureau Jeugdzorg, het wijkteam van uw gemeente.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

U kunt in eerste instantie uw kind aanmelden via de mail  evhuijkelom@gmail.com. Vermeld alleen de leeftijd van uw kind, uw telefoon nummer en een korte beschrijving van de hulpvraag.

Vervolgens nemen we contact met u op voor een afspraak. Mocht het aantal aanmeldingen sterk oplopen dan hanteren we een wachttijd die flexibel is en tussen de 5 – 6 maanden ligt.

Er wordt daarna een beveiligd zorgportaal voor u aangemaakt. Hier kunnen het ingevulde aanmeldformulier tot 18 jaar (klik HIER), de vragenlijst “ouders/verzorgers’’ (klik HIER) en indien de school betrokken wordt de vragenlijst “scholen’’ (klik HIER) op worden geplaatst.

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beiden gezaghebbende ouders toestemming geven voor deze aanmelding. Indien de ouders gescheiden zijn en zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind hebben, zullen we schriftelijke toestemming van beide ouders vragen. Ook wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor toestemming te geven. Deze ouder heeft immers ook recht op informatie over de behandeling.
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de psycholoog. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de psycholoog deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor psychologische hulpverlening. Ook zij hebben het recht op geheimhouding van de psycholoog. Hier geldt ook: alleen indien de psycholoog dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere, de geheimhouding kunnen doorbreken.

Wij streven ernaar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.

Jongeren (vanaf 12 jr) en jongvolwassenen (vanaf 18 jr)

Je kunt je in eerste instantie aanmelden via de mail evhuijkelom@gmail.com. Vermeld alleen  je leeftijd, telefoon nummer en een korte beschrijving van de hulpvraag.

Vervolgens nemen we contact met je op voor een afspraak.

Er wordt daarna een beveiligd zorgportaal voor je aangemaakt. Hier kun je het ingevulde aanmeldformulier (klik HIER) en een kopie van je ID (identificatieplicht, een eis van de overheid) op plaatsen.

Ook kun je nog de vragenlijst ”jongeren” downloaden (klik HIER). De vragenlijst ”jongeren” staat vol vragen, waarbij jouw antwoorden ons helpen om je sneller te leren kennen en te weten wat je nodig hebt. Als je deze vragenlijst invult dan kunnen we tijdens het eerste gesprek doorgaan op wat je al hebt ingevuld. Het is natuurlijk geen verplichting. Als je liever je verhaal en vragen aan ons vertelt, dan is dat ook prima.
De gemiddelde wachttijd is ca. 4 maanden.

Aanmeldingswachttijd (per 1 januari 2023)

Helaas is er door de enorme toename van aanmeldingen een cliëntenstop tot 1-7-2023.

  • Na de aanmelding is er geen sprake van afzonderlijke wachttijd.
  • Voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat er geen sprake is van extra wachttijd gekoppeld aan de zorgverzekering die je hebt.

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij (zie Contact), de gemeente of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw gemeente (bij kind en jeugd) of zorgverzekeraar (bij jongvolwassenen) kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Spoedgeval?

Psychologenpraktijk van Huijkelom heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval neem dan zo snel mogelijk contact op met de (dienstdoende) huisarts.

Behandeling

Een consult duurt 45 minuten. De vervolggesprekken vinden doorgaans na 2 tot 3 weken plaats. Na deze drie gesprekken maken we gezamenlijk de balans op en bespreken we samen hoe het verdere verloop van de behandeling eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek of voortzetting van de gesprekken inhouden. Een gemiddelde therapie bestaat uit 5 tot 10 gesprekken. Ouders komen voor een eerste gesprek in principe samen met hun kind naar de praktijk. In sommige gevallen, zoals bij zeer jonge kinderen, kan het kind in tweede instantie gezien worden.

Evaluatie en afronding

  • Elk gesprek tijdens een behandeling start met opnemen van de voortgang (CORS zie afbeelding) en wordt afgerond met een evaluatie (CSRS)
  • Na ongeveer 3 gesprekken wordt met ouders de voortgang besproken
  • Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk.

Uw privacy

Alles wat tussen u en mij besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat is in Nederland geregeld in de Wet op de Privacy en als N.I.P.-lid houd ik mij hieraan. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.
Samenwerking met huisartsen, specialisten en andere verwijzers stel ik doorgaans erg op prijs. Vooraf vraag ik u daarvoor uw schriftelijke toestemming. U mag ook aangeven als u wilt dat iemand niet wordt ingelicht.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening 10 jaar bewaard en daarna vernietigd

Klachten

Mijn beroepsmatig handelen, toets ik zelf aan de hand van Beroepsethiek voor Psychologen, die door het Nederlands Instituut van Psychologen uit Amsterdam (NIP) wordt vastgesteld en uitgegeven. De genoemde regels rondom vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zoals u hier eerder heeft kunnen lezen komen bijvoorbeeld uit de beroepscode. Alle psychologen, die zoals ik lid zijn van het NIP dienen zich aan de regels in deze code te houden en zijn daar ook op aanspreekbaar.

Indien u klachten heeft, ontevreden bent over uw behandeling of vindt dat ik niet in overeenstemming met de beroepscode heb gehandeld, zijn er mogelijkheden om die klachten kenbaar te maken. Allereerst wendt u zich met uw klacht direct tot mij. Ik zal van mijn kant altijd proberen om uw klachten in een gesprek met u persoonlijk op te lossen.
Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u contact opnemen met onderstaande instanties:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Tel. (030) 820 15 00
www.psynip.nl

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP)
Postbus 9191
3506GC Utrecht
Tel.: 030-2661661