Cursus gave Peers

Een groepstherapie/cursus voor hoogbegaafde kinderen

Er start een cursus voor een groep (maximaal 8) hoogbegaafde kinderen.Uw kind komt ook in aanmerking voor deelname aan deze groep.

Wat sommige hoogbegaafde kinderen moeilijk vinden

Sommige kinderen stoppen met taken als deze (te) moeilijk worden. Ze blokkeren bij de gedachte dat ze misschien zouden kunnen falen. Ze hebben weinig ervaring met falen, kunnen dit niet hanteren en daarom gaan ze mogelijk falen uit de weg. Hierdoor kan angst om te falen ontstaan.

Sommige kinderen vervelen zich heel erg op school en soms ook thuis. Ze hebben veel meer stimulering nodig dan geboden wordt door de omgeving. Hoewel deze kinderen vaak wel creatief zijn, weten ze hier niet mee om te gaan.

Sommige kinderen hebben nu al veel negatieve ervaringen opgedaan in het contact met leeftijdsgenoten. Vaak stellen ze zich zo dominant op, dat ze daardoor weinig kontakten hebben. Ze dreigen sociaal geïsoleerd te raken.

Sommige kinderen nemen zoveel waar, pikken zoveel informatie op vanuit de omgeving, dat ze er door (over)belast raken.

Wat gebeurt er tijdens de cursus?

Er kunnen aan elke groep ong. acht kinderen meedoen.

De groep komt tien keer bij elkaar, twee keer per maand op woensdagavond, gedurende anderhalf uur van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Tijdens die bijeenkomsten leren kinderen van en met elkaar op een speelse, niet bedreigende manier, allerlei vaardigheden, zoals:

  • beter leren omgaan met ervaringen van falen, leren verminderen van faalangst
  • ontspannen in moeilijke situaties
  • leren meer vertrouwen te hebben in eigen kunnen
  • een beter beeld te krijgen van de eigen sterke en minder sterke kanten
  • beter leren omgaan met overgevoeligheid door hoge opname van informatie vanuit de omgeving
  • leren omgaan met verveling
  • op een positieve manier kontakten leren leggen en onderhouden met andere begaafde kinderen;

Tevens zal aandacht besteed worden aan de door de kinderen geopperde onderwerpen die op dat moment aan de orde komen (zoals bijvoorbeeld leven en dood).

Kinderen leren al deze dingen door erover te praten en ermee te oefenen in rollenspelen, creatieve uitingsvormen, spellen e.d. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van video-opnames.

Samenwerking met de ouders en leerkrachten

Voor aanvang van de cursus, wordt een oudergesprek georganiseerd.

De doelstelling is u te informeren, een anamnese af te nemen en is er gelegenheid dingen te bespreken, die ouders zelf naar voren brengen. Samenwerking wordt door ons van groot belang geacht. Wij proberen dit te bereiken door een communicatieschrift.

De leerkrachten zullen vragenlijsten worden voorgelegd en er zal aan hen informatie verstrekt worden.

Begeleiding van de cursus

De cursus wordt georganiseerd en begeleid door mw. drs W.L. Frumau-van Pinxten, mw. drs M. Suijskens en mw. drs E.C.M. van Huijkelom.

Introductie

In de meeste gevallen vindt voorselectie van de groep kinderen plaats via het CBO. Zij nemen schriftelijk contact op met de ouders van de kinderen, die volgens hen in aanmerking komen voor deelname aan de cursus.

Bijvoorbeeld omdat naast de geboden advisering en begeleiding voor het kind extra ondersteuning zinvol wordt geacht.

Indien u als ouders na het lezen van deze informatiefolder belangstelling heeft voor deze manier van begeleiden van hoogbegaafde kinderen, kunt u uw zoon/dochter inschrijven door het bijgevoegde formulier downloaden en in vullen, en retourneren.

Daarna nemen de begeleiders van de cursus contact met u op.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus (inclusief oudergesprek en materialen) zijn € 900,00.
Afhankelijk van uw verzekering worden de kosten van de intake (gedeeltelijk) vergoed. De cursus zelf valt onder activerende en/of ondersteunende begeleiding. Dit houdt in dat de cursus niet voor vergoeding door de verzekering in aanmerking komt. Indien van toepassing kan PGB wel worden ingezet.