Cogmed werkgeheugen

Intake

We starten met een intake-gesprek, aangevuld met tests en vragenlijsten. Op de praktijk wordt met name gebruik gemaakt van de AVL, BRIEF en (onderdelen) van de CNSVS. Deze hulpmiddelen helpen ons om vast te stellen of het probleem van uw zoon/dochter werkgeheugen gerelateerd is.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie vooral op de vraag hoe het probleem van uw zoon / dochter opgelost kan worden. Het stellen van een diagnose behoort eventueel wel tot de mogelijkheden, maar is niet het hoofddoel.

Cogmed

Als op basis van het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een zwak werkgeheugen, dan starten we met een Cogmed Werkgeheugentraining. Uw kind gaat thuis (of indien mogelijk ook op school) trainen op een computer (Windows besturing). Via een server volgen en ondersteunen wij de training. Tijdens de trainingsperiode is er wekelijks contact.

Effectmeting

Na de Cogmed Werkgeheugentraining wordt de behandeling geëvalueerd. Dit doen we door de testen en vragenlijsten opnieuw af te nemen. Indien we tevreden zijn ronden we de behandeling af en ontvangt u tijdens de evaluatie een kort verslagje van de behandeling.

De Cogmed Werkgeheugen Training is een training die bestaat uit het doen van 8 oefeningen achter de computer, vijf dagen in de week gedurende vijf weken. U of uw kind werkt gewoon thuis achter de computer aan de oefeningen. Cogmed is mogelijk vanaf 4 jaar. Er bestaat een kleuterversie (4-7 jaar), een kinderversie (7-17 jaar) en een versie voor volwassenen.
Door het doen van de oefeningen traint u het werkgeheugen. Problemen in het werkgeheugen komen onder andere voor bij ADHD, Leerproblemen en ASS.
Het werkgeheugen gebruikt u onder andere als u een telefoonnummer moet onthouden terwijl u naar een pen zoekt. Uitgebreid onderzoek (zie www.cogmedresearch.com) heeft aangetoond dat bij meer dan 80 % van de deelnemers niet alleen het werkgeheugen verbetert, maar ook de concentratie en aandacht. Daarnaast treedt er vermindering op van de impulsiviteit en de hyperactiviteit.
Er is lange tijd vanuit gegaan dat het werkgeheugen niet te trainen was. Met Cogmed is aangetoond dat het wel kan. Ook is aangetoond dat dit met computerspelletjes niet gebeurt. Voor meer info over het programma zelf kunt u terecht op de site van BeterBrein : www.beterbrein.nl.

Heeft u belangstelling voor de training, neem dan vrijblijvend contact met mij op:
Contact opnemen